visie en doelstelling

Met WENDpunt wil ik het veelzijdige en diepgaande systeem van human design toegankelijk maken voor iedereen die er interesse voor voelt. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen om human design bekender te maken in Vlaanderen en België. Ik wil een brugfiguur vormen en mensen laten kennismaken met het systeem, hen begeleiden bij hun eerste stappen en eventueel meenemen tijdens een intens, diepgaand vervolgtraject.

Het is mijn betrachting om anderen dezelfde verrijkende ervaring te geven die ik mocht beleven (inzichten, verklaringen, opluchting, aanvaarding, beïnvloeding herkennen, dynamiek met anderen begrijpen, concrete tools om mee aan de slag te gaan, enzovoort). Bij elke persoonlijkheidsanalyse streef ik zinvolle inzichten na, waarbij volgende zaken centraal staan:

  • laagdrempelig zijn
  • complexe materie helder en behapbaar aanbieden
  • persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren
  • een oprechte en persoonlijke aanpak nastreven
  • op maat werken