Privacyverklaring

WENDpunt respecteert je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens en dit in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer en waarvoor worden jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

WENDpunt kan persoonsgegevens van jou verzamelen, omdat je contact opneemt en gegevens overmaakt in het kader van de uitvoering van een dienst of omdat je gebruikmaakt van de diensten van WENDpunt. Concreet kunnen volgende gegevens verwerkt worden: voornaam, familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, -uur en -plaats. Ze vormen gegevens die nodig zijn om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van je vraag of bericht en om eventueel een persoonlijkheidsanalyse of vervolgtraject uit te werken. Je persoonsgegevens worden met andere woorden verwerkt om een dienst te verlenen die je aanvraagt. Indien je een analyse voor iemand anders aanvraagt, is de toestemming van die persoon noodzakelijk. Wanneer WENDpunt in die specifieke gevallen geen expliciete toestemming ontvangt, zal er geen analyse worden opgesteld.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

WENDpunt houdt je persoonsgegevens bij om het doel te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden en behandelt ze wanneer je gebruikmaakt van een van de mogelijke diensten. Je persoonsgegevens zullen nooit langer dan een jaar na het laatste contact of de laatste dienst bewaard worden. Je gegevens worden dan verwijderd.

Deelt WENDpunt persoonsgegevens met anderen?

WENDpunt neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en verstrekt je gegevens enkel aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact

Je kan de gegevens die WENDpunt over jou verwerkt, altijd inkijken en - indien nodig - laten verbeteren of verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar niels@wendpunt.be. Ook voor algemene vragen over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden, kun je via deze weg contact opnemen.

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan zeker contact op met WENDpunt.