laten we elkaar ontmoeten

22-02-2023

Doorheen de WENDpunt-jaren ben ik al vaak mensen tegengekomen van wie ik denk: zij zouden elkaar moeten leren kennen. Dat zou zo inspirerend kunnen zijn. Jullie wil ik samenbrengen.

Vanuit die gedachte organiseer ik op regelmatige basis ontmoetingsmomenten, waarop mensen met een gemeenschappelijk design elkaar kunnen leren kennen. In veilige groepjes van 4 deelnemers kunnen we ervaringen uitwisselen, delen hoe we dingen beleven, elkaar tools aanreiken... Het is zo verrijkend om 'theoretische' aspecten af te toetsen aan dagelijkse situaties, echte voorbeelden, echte mensen. Ik probeer er telkens inspiratiemomenten van te maken, waar mensen delen wat ze willen delen. Voor iedere deelnemer voorzie ik bovendien een overzichtsfiche met inzichten en denkvragen om nadien thuis mee aan de slag te gaan.

Wees welkom!